Stenløse Private Skovbørnehave har en venteliste, men dit barn kan komme på ventelisten straks efter fødslen og kan både stå på Skovbørnehavens og den kommunale venteliste samtidigt.

Vi modtager også børn fra andre kommuner end Egedal. Egenbetalingen er 2200 kr. om måneden. Du er berettiget til tilskud til friplads samt søskenderabat på samme vis som i offentlige institutioner.

Følg os på Facebook så du kan få et indblik i hverdagen i skovbørnehaven.

Hvordan skriver vi os på ventelisten?
1) Du indbetaler 100 kr. til Skovbørnehavens støtteforening:
reg. nr.: 8401 konto 1041849. Tidspunktet for indbetalingen betragtes som optagelsestidspunktet på ventelisten. Husk at angive barnets navn ved indbetalingen.

2) Da vi har haft nogle tekniske problemer med vores tidligere formular til opskrivning til ventelisten, bedes i skrive en mail til charlotte@skovboernehave.dk, når i vil på vores venteliste I mailen skal i skrive følgende informationer:

  • Barnets fulde navn
  • Barnets fødselsdato
  • Barnets adresse.
  • Ønsket startdato (børn kan starte i skovbørnehaven 1 kalendermåned inden de fylder 3 år)
  • Forældrenes fulde navn
  • Mors fødselsdato

Vigtigt! I emnefeltet skal ordet venteliste indgå.

Da vi i skovbørnehaven tilstræber en ligelig fordeling af køn og alder i børnegruppen, kan skovbørnehaven vælge de børn fra ventelisten der bedst passer i børnefordelingen.