Foreningens formål er at yde støtte til Stenløse Private Skovbørnehave og skabe ekstra muligheder for børn og personale. Støtte kan ydes til indkøb af større anskaffelser herunder materialer og udstyr samt til udflugter, kurser og andre aktiviteter.

Mens barnet er indmeldt i Stenløse Private Skovbørnehave skal mindst en af forældrene være medlem af støtteforeningen. Medlemskabet koster 100 kr. pr. barn pr. år. Beløbet bedes indbetalt til reg.nr. 8401 konto 1041849.

Kontakt: stoetteforening.sps@gmail.com

Ansvarlige:
Gitte Saldern Schrøder, Formand
Susan Bilberg, Næstformand
Linette Breinholm , Medlem
Anne Bredsgaard, Medlem
Lene Salling, Kasserer