Vi er en busbørnehave, med base på Dam Enge 1 – 3660 Stenløse og kører hver dag på eventyr i naturen, i vores skønne bus Rumle. I Skovbørnehaven er vi ude størstedelen af dagen – alle dage, sommer og vinter, uanset vejret. Destinationerne bliver tilrettelagt ud fra pædagogiske overvejelser af hvilke aktiviteter vi har planlagt at lave med børnene, samt vejret.

Der er plads til 30 børn mellem 3-6 år i skovbørnehaven og vi tilstræber at have en lige fordeling af drenge og piger. Her er plads til både de forsigtige og de vilde. Vi har 5 voksne ansat, 2 pædagoger, 2 medhjælpere og en leder (der også er uddannet pædagog). Vi tror på at en god normering, en god fordeling af uddannet og uuddannet personale, samt en god erfaringsfordeling, er en af grundstenene i et godt børnehaveliv for børnene.

I skovbørnehaven får man lov til at bruge både sin krop og sit hoved, samt lærer at være en god ven og at være en del af et større fællesskab.